Cập nhật tình hình Biển Đông ngày 10-6-2021 (Bấm để xem)


https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTnkkvg-7hHp4deA57XPUHEa8nDC8CZ4jdEoIYLCYzJTYRRIu4VZU9LZ5vwEwqb5g/pub?embedded=true

Comments are closed.