Bình luận: Các mối đe dọa hạt nhân của Putin đều bị đánh bại

Thursday, October 13th, 2022

Phương Tây không nên tham dự vào vụ đe dọa, nhưng hãy xem tổng thống Nga chỉ trích với những lời lẽ bỉ ổi của ông ta – CON COUGHLINBIÊN TẬP VIÊN QUỐC PHÒNG Ngày 13 tháng 10 năm 2022 • 6:50 sángCon Coughlin

(more…)

Đe dọa tấn công hạt nhân của Nga là khủng bố thông tin

Wednesday, October 5th, 2022

Bởi Kyiv Post . Xuất bản ngày 5 tháng 10 lúc 5:23 chiều

Nguồn: Sorokin Donat / TASS qua ZUMA Klaus Geiger và Dominik Kalus

(more…)