Sự tiến triển trong 10 tháng Nga xâm lược


Ukraine đã giải phóng khoảng 54% diện tích lãnh thổ mà Nga chiếm giữ kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Ngoài ra, Nga hiện kiểm soát khoảng 18% các khu vực được quốc tế công nhận của Ukraine, bao gồm cả vùng Donbas và Crimea do Nga kiểm soát kể từ năm 2014.

Image

Tags: ,

Comments are closed.