Posts Tagged ‘ASEAN’


Trung Cộng bình luận về Hội nghị Thượng Đỉnh ASEAN-Mỹ 2022

Friday, May 20th, 2022

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

(more…)

Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc về Hội nghị Cao Cấp Đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN 

Wednesday, April 20th, 2022
(more…)

‘Áp lực chọn bên’: Việt Nam và ASEAN sẽ làm gì trong cuộc đối đầu Mỹ – Trung ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương?

Sunday, March 14th, 2021
‘Áp lực chọn bên’: Việt Nam và ASEAN sẽ làm gì trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương?

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (R) trên màn hình TV, bên cạnh các nước khác trong lễ ký kết Hiệp định thương mại Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), tại Hội nghị cấp cao ASEAN đang được tổ chức trực tuyến ở Hà Nội vào ngày 15 tháng 11 , 2020. (Ảnh của NHAC NGUYEN / AFP qua Getty Images)

Trần Đức • 12:49, 14/03/21• 

Làm thế nào để Việt Nam và Hiệp há»™i các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Ä‘iều khiển “áp lá»±c chọn bên” trong cuá»™c cạnh tranh Mỹ – Trung? Những thách thức chính đối vá»›i nền kinh tế và an ninh quốc gia của Việt Nam là gì, khi Việt Nam Ä‘ang tìm kiếm sá»± tăng trưởng và phát triển nhanh chóng?

(more…)