Posts Tagged ‘che giấu’


Ai “chủ mưu” tẩy sạch nguồn gốc virus Trung Cộng? – Kỳ 2 (*)

Tuesday, June 8th, 2021
Kỳ 2: Ai “ủ mưu” tẩy trắng nguồn gốc virus Trung Quốc?

Nếu bạn tin vào một số câu chuyện của Fact Check, hẳn nhiên là một cách vô tình bạn cũng có thể đang đặt niềm tin vào sự kiểm duyệt của ĐCSTQ, và hẳn nhiên chế độ độc tài này đã “nổi tiếng” vì gây ra quá nhiều tội ác.

(more…)