Posts Tagged ‘chống phong tỏa’


Biểu tình phản đối gia hạn phong tỏa tại Phật Sơn, Quảng Đông khi không còn ca nhiễm mới nào

Wednesday, June 23rd, 2021

Vũ Dương | DKN 

Ảnh ghép (ảnh chụp màn hình Twitter).

Từ tối ngày 21/6 đến sáng sớm ngày 22/6, cư dân của Cộng đồng Hoàng Kỳ ở quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông không thể chịu được việc bị đóng cửa đã hơn hai tuần do covid 19, nên hơn một nghìn người đã tập trung để phản đối tập thể và yêu cầu mở cửa khu dân cử trở lại. Các nhà chức trách đã cử một số lượng lớn cảnh sát đến để đối đầu với những cư dân biểu tình, và thậm chí đã xảy ra các cuộc đụng độ và nhiều cư dân đã bị bắt giữ.

(more…)