Posts Tagged ‘Đại dịch’


Bản tin mới của đài truyền hình nt-v (Đức) về nguồn gốc virus SARS-COV-2. – Võ Thu Phương –

Monday, May 24th, 2021

Đài truyền hình chuyên về tin tức lớn nhất của Đức hợp tác với CNN.

22/5/2021

– Lần đầu tiên một hàng ngũ của những nhà nghiên cứu corona đặc biệt có kinh nghiệm và có uy tín, đã kêu gọi một cuộc điều tra mới về nguồn gốc của virus Sars-CoV-2.

– Lần đầu tiên, các nhà virus học danh tiếng cũng công khai nêu quan điểm rằng: một sự cố trong phòng thí nghiệm là nguồn gốc của đại dịch.

VTP-LTHg dịch.

(more…)