Posts Tagged ‘ISW’


ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 6 Tháng 8 Năm 2023

Sunday, August 6th, 2023

Ngày 6 tháng 8 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 6 tháng 8 năm 2023

Riley Bailey, George Barros, Nicole Wolkov, Christina Harward, Kateryna Stepanenko và Frederick W. Kagan

Ngày 6 tháng 8 năm 2023, 6:30 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 5 tháng 8 năm 2023

Sunday, August 6th, 2023

Ngày 5 tháng 8 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Riley Bailey, Nicole Wolkov, Angelica Evans, George Barros, Kateryna Stepanenko và Frederick W. Kagan

Ngày 5 tháng 8 năm 2023, 6:30 chiều ET 

Nhấn vào  đây  để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

Nhấp vào  đây  để truy cập kho lưu trữ các bản đồ tua nhanh thời gian tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Các bản đồ này bổ sung cho bản đồ kiểm soát địa hình tĩnh mà ISW tạo ra hàng ngày bằng cách hiển thị tiền tuyến động. ISW sẽ cập nhật kho lưu trữ bản đồ time-lapse này hàng tháng.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 3 tháng 8 năm 2023

Thursday, August 3rd, 2023

Ngày 3 tháng 8 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 3 tháng 8 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Riley Bailey, Grace Mappes, Christina Harward, George Barros và Mason Clark

Ngày 3 tháng 8 năm 2023, 5:30 chiều Giờ Miền Đông Hoa kỳ

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 04 tháng 7 năm 2023

Tuesday, July 4th, 2023

Ngày 4 tháng 7 năm 2023 – Nhấn ISW

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 4 tháng 7 năm 2023

Karolina Hird, Grace Mappes, Nicole Wolkov, Angelica Evans và Frederick W. Kagan

Ngày 4 tháng 7 năm 2023, 8:35 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW Đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 3 tháng 7 năm 2023

Monday, July 3rd, 2023

Ngày 2 tháng 7 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 2 tháng 7 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Riley Bailey, Grace Mappes, Nicole Wolkov, George Barros và Frederick W. Kagan

Ngày 2 tháng 7 năm 2023, 5 giờ chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 20 tháng 06 năm 2023

Tuesday, June 20th, 2023

Ngày 20 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Riley Bailey, Karolina Hird, Nicole Wolkov, Angelica Evans và Mason Clark Ngày

20 tháng 6 năm 2023, 4:15 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 19 tháng 6, năm 2023

Monday, June 19th, 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 19 tháng 6 năm 2023

Karolina Hird, Nicole Wolkov, Grace Mappes và Mason Clark

 Ngày 19 tháng 6 năm 2023, 5:30 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 16 tháng 6, 2023

Friday, June 16th, 2023

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Riley Bailey, Nicole Wolkov, Grace Mappes, Karolina Hird và Mason Clark

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, 5:15 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 11 tháng 06 năm 2023

Sunday, June 11th, 2023

Ngày 11 tháng 6 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 11 tháng 6 năm 2023

Grace Mappes, Nicole Wolkov, Kateryna Stepanenko, George Barros và Mason Clark

 Ngày 11 tháng 6 năm 2023, 6:40 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 9/5/2023

Tuesday, May 9th, 2023

Ngày 9 tháng 5 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 9 tháng 5 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Riley Bailey, Nicole Wolkov và Mason Clark

Ngày 9 tháng 5 năm 2023, 7:15 chiều ET

Nhấn vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá cuộc tấn công của Nga, ngày 15/02/2023: Cuộc tấn công tốn kém làm cạn kiệt nguồn của Nga – Nga tấn công nhiều nơi nhưng không thành công

Wednesday, February 15th, 2023

Ngày 15 tháng 2 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Riley Bailey, Kateryna Stepanenko, George Barros, Nicole Wolkov, Layne Philipson, Kita Fitzpatrick và Frederick Kagan

Ngày 15 tháng 2, 7:30 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công Ukraine của Nga ngày 07/02/2023

Tuesday, February 7th, 2023

Ngày 7 tháng 2 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Karolina Hird, Grace Mappes, Angela Howard, Nicole Wolkov và Frederick W. Kagan

Ngày 7 tháng 2, 8:30 tối ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.


Chìa khóa rút ra

 • Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có khả năng đang cố gắng khẳng định Bộ Quốc phòng Nga (MoD) là một bộ máy lãnh đạo hiệu quả và có liên quan khi quân đội Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn mới ở Ukraine.
 • Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đang gấp rút tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm chinh phục Donetsk Oblast trong một khung thời gian không thực tế và có khả năng không có đủ sức mạnh chiến đấu.
 • Không gian thông tin dân tộc chủ nghĩa của Nga đang tiếp tục bày tỏ lo lắng về việc Nga không có khả năng duy trì một chiến dịch tấn công quyết định nhanh chóng và đa hướng đúng thời hạn.
 • Công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom có ​​thể đang thành lập lực lượng an ninh tư nhân của riêng mình, có thể là trong nỗ lực bình thường hóa các nhóm bán quân sự trực thuộc nhà nước và làm suy yếu các công ty quân sự tư nhân ngoài nhà nước (PMC).
 • Điện Kremlin có thể đang thực hiện một số yêu cầu trước đây của nhà tài chính Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, nhằm xây dựng mối quan hệ với các nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc khác, những người ủng hộ các chính sách tương tự.
 • Duma Quốc gia Nga tiếp tục chính thức hóa thể chế các chương trình phúc lợi xã hội ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine nhằm củng cố hơn nữa quyền kiểm soát hành chính đối với các vùng bị chiếm đóng.
 • Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công hạn chế trên bộ gần Svatove và Kreminna.
 • Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công trên bộ xung quanh Bakhmut.
 • Các lực lượng Nga đã không giành được lãnh thổ đã xác nhận ở trục phía nam.
 • Các quan chức Nga dường như đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường sắt để tăng hiệu quả của hậu cần quân sự.
 • Bộ Quốc phòng Nga được cho là đang đề xuất một dự luật cho phép tất cả quân nhân, kể cả lính nghĩa vụ, tự nguyện tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Nga.
(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công công của Nga ngày 26/01/2023

Friday, January 27th, 2023

Ngày 26 tháng 1 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 26 tháng 1 năm 2023

Kateryna Stepanenko, Karolina Hird, Riley Bailey, Grace Mappes, Layne Philipson, Nicole Wolkov và Frederick W. Kagan

Ngày 26 tháng 1, 9 giờ tối theo giờ ET


Nhấn vào  đây  để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.


(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công Ukraine của Nga Ngày 15/1/2023:

Sunday, January 15th, 2023

Ngày 15 tháng 1 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 15 tháng 1 năm 2023

Kateryna Stepanenko, George Barros và Mason Clark

Ngày 15 tháng 1, 7:45 chiều ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.

(more…)

ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 11 tháng 1, 2023

Thursday, January 12th, 2023

Ngày 11 tháng 1 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Kateryna Stepanenko, Karolina Hird, George Barros, Riley Bailey, Grace Mappes, Madison Williams, Layne Philipson và Mason Clark

Ngày 11 tháng 1, 8:00 tối ET

Nhấp vào đây để xem bản đồ tương tác của ISW về cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bản đồ này được cập nhật hàng ngày cùng với các bản đồ tĩnh có trong báo cáo này.


(more…)