Posts Tagged ‘Izium’


TT Zelenskyy đến thăm thành phố Izium vừa được tái chiếm từ quân Nga

Wednesday, September 14th, 2022

 THỨ 4, NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2022, 12:556163211

ALONA MAZURENKO – THỨ TƯ, 14 tháng 9 năm 2022, 12:55

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã đến thành phố Izium vừa được giải phóng ở Kharkiv Oblast.

Thành phố Izium ở gần cuối cùng ranh giới xanh và hường
(more…)