Posts Tagged ‘khủng hoảng’


Chúng ta có thể chấm dứt khủng hoảng nước hay không? (Can We End The Water Crisis?)

Wednesday, April 14th, 2021

Martha Rojas Urrego – Bình Yên Đông lược dịch

The Asean Post – 23 March 2021

14/4/2021

Một trẻ em người Yemen trở lại nhà sau khi lấy đầy nước trong thùng đựng xăng giữa lúc thiếu nước trầm trọng ở thủ đô Aden, phía nam Yemen ngày 30 tháng 4 năm 2020.

(more…)