Posts Tagged ‘liên sô’


Từ sự sụp đổ của Liên Xô đến số phận của Putin, điều gì khác biệt? – Phần I (*)

Wednesday, June 29th, 2022

Kỷ niệm sự thất bại của một âm mưu đảo chính của Đảng Cộng sản ở Moscow, tháng 8 năm 1991 – Anatoly Sarponenkov / AFP

(more…)

Nước Nga, những ngày này nhớ lại

Monday, April 11th, 2022

Trần Anh Chương
17 tháng 3, 2022

(more…)

Ukraine chính là Afghanistan của Putin

Saturday, April 9th, 2022

Nguồn: Milton Bearden, “Putin’s Afghanistan”Foreign Affairs, 24/03/2022

(more…)