Posts Tagged ‘nhà báo’


Truyền hình độc lập của Nga muốn thiết lập ‘mạng lưới bí mật’ các nhà báo

Monday, August 1st, 2022

Dozhd chạy lại kênh TV trên YouTube với nỗ lực trường trình sự thật tin tức bị Nga che giấu thông qua các phóng viên ngầm trong nước

QuaHenry Samuel, PHÓNG VIÊN PHÁP  natalia vasilyeva, PHÓNG VIÊN NGA

Ngày 30 tháng 7 năm 2022 •

Nhân viên tại Dozhd chạy trốn sau khi luật kiểm duyệt nghiêm ngặt được áp dụng khi chiến tranh Ukraine bắt đầu
Nhân viên tại đài truyền hinh Dozhd chạy trốn sau khi luật kiểm duyệt được Nga đưa ra khi chiến tranh Ukraine bắt đầu TÍN DỤNG : AFP
(more…)

15 năm ấy… Phạm Chí Dũng – VNTB

Thursday, February 17th, 2022
Phạm Chí Dũng trong một cuộc biểu tình chống Trung Cộng
(more…)