Posts Tagged ‘nước’


Khủng hoảng nước có thể là dấu chấm hết cho giấc mộng Trung Quốc

Monday, February 28th, 2022

Thanh Tâm | DKN 12/02/2022 

“Nếu Trung Quốc không giải quyết được các vấn đề về nước, thì giấc mộng Trung Quốc cũng chấm dứt”. (Ảnh: China Revealed – The BL)

Gần đây, khủng hoảng bất động sản và khủng hoảng lương thực của Trung Quốc đã trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông, song, có một cuộc khủng hoảng tàn khốc khác đang âm thầm tấn công, có thể đặt dấu chấm hết cho giấc mộng Trung Quốc…

(more…)

Chúng ta có thể chấm dứt khủng hoảng nước hay không? (Can We End The Water Crisis?)

Wednesday, April 14th, 2021

Martha Rojas Urrego – Bình Yên Đông lược dịch

The Asean Post – 23 March 2021

14/4/2021

Một trẻ em người Yemen trở lại nhà sau khi lấy đầy nước trong thùng đựng xăng giữa lúc thiếu nước trầm trọng ở thủ đô Aden, phía nam Yemen ngày 30 tháng 4 năm 2020.

(more…)