Posts Tagged ‘Peter Pham’


TS. J. Peter Phạm: từ trẻ tị nạn cộng sản đến đại sứ Mỹ gốc Việt đầu tiên – VOA Tiếng Việt

Friday, November 27th, 2020
Đặc sứ Hoa Kỳ J. Peter Phạm trả lời phỏng vấn VOA tháng 12/2018.
Đặc sứ Hoa Kỳ J. Peter Phạm trả lời phỏng vấn VOA tháng 12/2018.
(more…)