Posts Tagged ‘Phương Tây phản ứng trước điều tra của BBC về nạn hãm hiếp ở Tân Cương’


Phương Tây phản ứng trước điều tra của BBC về nạn hãm hiếp ở Tân Cương, Trung Quốc

Monday, February 8th, 2021

Ảnh: Các tòa nhà tại Trung tâm Dịch vụ Đào tạo Kỹ năng Nghề nghiệp Thành phố Artux ở Tân Cương, được cho là trại cải tạo người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác của Trung Quốc

07/02/2021

(more…)