Posts Tagged ‘quốc hội Hoa kỳ’


Đệ nhất phu nhân Ukraine tại Hoa Kỳ

Thursday, July 21st, 2022

Bài phát biểu đơn sơ và chân thành của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska gây xúc động tại Quốc Hội Hoa Kỳ

Đệ Nhất Phu Nhân Ukraine nói chuyện trước quốc hội Mỹ
(more…)