Posts Tagged ‘Tài chánh’


Bắc Kinh vào đường cùng, kiểm duyệt ‘tin tức tài chính độc hại’ trên truyền thông

Wednesday, September 1st, 2021
Rơi vào đường cùng, Bắc Kinh buộc phải kiểm duyệt ‘tin tức tài chính độc hại’ trên các phương tiện truyền thông

Chính quyền Trung Quốc tiếp tục thắt chặt kiểm duyệt ngôn luận, các kênh truyền thông cá nhân muốn Ä‘Æ°a tin về thời sá»± chính trị cần phải xin cấp “giấy phép” từ chính quyền. (Ảnh PETER PARKS/AFP qua Getty)

(more…)

Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa – Kịch bản đen tối tháng 3 năm 2020 đang lặp lại?

Saturday, January 30th, 2021
Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa - Kịch bản đen tối tháng 3 năm 2020 đang lặp lại?

Một giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 24 tháng 2 năm 2020. (Ảnh của Spencer Platt / Getty Images)

Trà Nguyá»…n – May May • 15:34, 30/01/21• 1002 lượt xem

(more…)