Posts Tagged ‘Tang lễ Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhị’


Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska sẽ tham dự tang lễ của Nữ hoàng Anh

Friday, September 16th, 2022

By thoisu 02 , September 16, 2022

Vợ của TT Volodymyr Zelensky sẽ đại diện cho đất nước Ukraine ở London trong khi chồng lãnh đạo cuộc chiến chống lại Nga, theo báo cáo

Jessica Abrahams The Telegraph Ngày 16 tháng 9 năm 2022 • 1:36 chiều

Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraine, sẽ tới London mà không có chồng đi cùng
Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraine, sẽ tới London mà không có chồng . TÍN DỤNG : AFP
(more…)