Posts Tagged ‘Tẩy chay’


Kêu gọi tẩy chay thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

Sunday, January 9th, 2022


Bẩy đoàn thể chính trị và nhân quyền Việt Nam hôm nay công bố Thư Ngỏ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022.

BẢN TIN BÁO CHÍ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI KÊU GỌI TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG BẮC KINH 2022

Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 1 năm 2022

Song ngữ Việt Anh

(more…)