Posts Tagged ‘Tây tạng’


Tây Tạng: Dưới gọng kềm ngày càng chặt của Bắc Kinh

Friday, July 16th, 2021

Minh Anh RFI – 16/7/2021

Các nhà sư Tây Tạng tại Lhassa ngày 15/10/2020. REUTERS – THOMAS PETER

Trong một báo cáo được công bố gần đây, tổ chức Human Rights Watch (HRW) cho biết « quan chức Trung Quốc xem các tu sĩ Tây Tạng như là những nhà ly khai tiềm tàng ». Tổ chức phi chính phủ tố cáo Bắc Kinh tuyên những án tù nặng nhắm vào bốn tu sĩ và có những chính sách trấn áp mỗi lúc nặng nề tại Tây Tạng.

(more…)

Lãnh đạo chính trị Tây Tạng thăm tòa Bạch Ốc lần đầu tiên trong 60 năm

Tuesday, November 24th, 2020

Ảnh: Ông Lobsang Sangay, chủ tịch tổ chức Chính Quyền Trung Ương Tây Tạng.

(more…)