Posts Tagged ‘tự do hàng hải’


Hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông những tháng đầu của Chính quyền Biden – Nguyễn Thùy Anh

Monday, July 5th, 2021

Những điểm tiếp nối và xu hướng mới trong cách thức triển khai

05/7/2021

Chương trình tự do hàng hải của Mỹ (FONOP)

Các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) của Mỹ ở Biển Đông thường nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và dư luận. Đây có thực sự là một tiêu chí quan trọng để đánh giá về sự can dự của Mỹ tại Biển Đông? Bài viết sau đây muốn đưa đến một cách nhìn khách quan, khái quát hoá về FONOP của Mỹ ở Biển Đông cũng như những nét mới trong cách tiếp cận của Chính quyền Joe Biden với hoạt động này.

(more…)