Posts Tagged ‘Vietnam’


Tin tức thế giới ngày Thứ sáu 25 tháng 6 năm 2021 – Võ Thái Hà tóm lược

Friday, June 25th, 2021

Nguồn gốc Covid-19: Virus SRAS-Cov-2 có thể đã xuất hiện từ tháng 10/2019

Mô hình virus SARS-CoV-2, trên bàn thủ hiến bang Lower Saxony Stephan Weil khi ông ông đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Nhiễm trùng Helmholtz ở Braunschweig, miền bắc nước Đức, vào ngày 8 tháng 5 năm 2020. AFP – JENS SCHLUETER

(more…)