Posts Tagged ‘vô nhân đạo’


Quốc tế lên án Trung Cộng bảo trợ hoạt động mổ cướp nội tạng

Thursday, March 4th, 2021
‘Nó cướp đi mạng sống của nhân loại chúng ta’: Quốc tế lên án Trung Quốc bảo trợ hoạt động mổ cướp nội tạng

Má»™t tấm áp phích được trÆ°ng bày trÆ°á»›c Lãnh sá»± quán Trung Quốc ở Los Angeles vào ngày 1/10/2020, trong ngày hành Ä‘á»™ng toàn cầu được gọi là “Chống lại Trung Quốc” (#ResistChina), má»™t chiến dịch quốc tế nhằm vạch trần tá»™i ác của Đảng Cá»™ng sản Trung Quốc. (Frederic J. Brown / AFP qua Getty Images)

‘Nó cướp đi mạng sống của nhân loại chúng ta’

Nguyên Hương • 06:50, 02/03/21• 

Hơn 100 tổ chức từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau tham dự một hội nghị trực tuyến tuần vừa qua để làm sáng tỏ một trong những tội ác nghiêm trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): hành quyết các tù nhân lương tâm để mổ cướp nội tạng của họ, cung cấp cho ngành cấy ghép kiếm lời.

(more…)