Thêm 18 nghị viên Bỉ ủng hộ việc dời Thế Vận Hội diệt chủng ở Bắc kinh 2022.


Kính bạch Chư Vị Chức Sắc,

Kính thưa quý vị lãnh đạo các tổ chức ủng hộ,

Xin kính cập nhật danh sách các Nghị Viên thế giới ủng hộ việc dời Thế Vận Hội Diệt Chủng ở Bắc Kinh với thêm 18 Nghị Viên  Bỉ ký tên dưới đây.

Xin cảm ơn quý vị đã chú ý.

Trân trọng.

Ban Điều Hành Vận Động Kết Án ĐCSTQ


From: Stijn Hiers

Sent: Thursday, April 15, 2021 4:00 AM
To: admin@endcommunism.net
Subject: FW: Yes, we support the petition!

Dear Sir, Madam,

The Vlaams Belang group in the Belgian parliament supports your petition on moving the 2022 Olympics, just like we supported the moving of the Beijing Olympic Summer games.

Stijn HIERS

Fractiesecretaris Vlaams Belang

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Lokaal H.0L.21

0477/854.435 – 02/549.80.27

Barbara PAS – Member of Parliament – Belgium

Katleen Bury – Member of Parliament – Belgium

Steven CREYELMAN – Member of Parliament – Belgium

Ortwin DEPOORTERE – Member of Parliament – Belgium

Pieter DE SPIEGELEER – Member of Parliament – Belgium

Nathalie DEWULF – Member of Parliament – Belgium

Marijke DILLEN – – Member of Parliament – Belgium

Erik GILISSEN – – Member of Parliament – Belgium

Annick PONTHIER – Member of Parliament – Belgium

Kurt RAVYTS – Member of Parliament – Belgium

Ellen SAMYN – Member of Parliament – Belgium

Dominiek SNEPPE – Member of Parliament – Belgium

Frank TROOSTERS – – Member of Parliament – Belgium

Tom VAN GRIEKEN – Member of Parliament – Belgium

Dries VAN LANGENHOVE – Member of Parliament – Belgium

Reccino VAN LOMMEL – Member of Parliament – Belgium

Wouter VERMEERSCH – Member of Parliament – Belgium

Hans VERREYT – Member of Parliament – Belgium

Dưới đây là thư vận động đã được gửi ra, hiện có rất nhiều nghị viên trên thế giới ủng hộ.

PETITION TO MOVE THE 2022 OLYMPIC

March 31, 2021

Dear Sir/Madam:

For the Chinese Communist Party, which is celebrating its 100th anniversary, the spectacles of the 2022 Winter Olympics in Beijing will be not only international prestige but also domestic legitimation. While the full scale of the atrocities in Xinjiang remains unknown, there is no question that the CCP is imprisoning millions of Uyghurs, ethnic Kazakhs and members of other minority groups in indefinite internment camps with forced labor, tortures, murders, forced abortions, rapes, sterilizations and organ harvesting.

We urge that you recognize the horrors in Xinjiang that many countries around the world have deemed a genocide. We believe that your country’s participation in the Winter Olympics in Beijing will be misconstrued or misrepresented as endorsement of the CCP’s authoritarian rule and blatant violation of civil and human rights. This is contrary to the obligation of your country as a Contracting Party to prevent and to punish the crime of genocide as per Article I of the Genocide Convention.

The evidence of the CCP’s global criminality also includes the misinformation and propagation of the Wuhan virus, campaign of forced organ harvesting, encroachment of the East Sea and illegal occupation of the South China Sea, building of a system of massive dams on the Mekong River to deprive tens of millions of people downstream of their livelihood, Belt and Road Initiative through an economy based on debt traps to seize control of land and infrastructure, ecocide of natural resources, manufacture and transmission of lethal synthetic narcotics, intellectual property theft,  economic espionage and human trafficking. Added to the list is the CCP’s recent bullying of democratic Taiwan, suppression of human rights of the Chinese people, rejection of the Sino-British Joint Declaration for Hongkong’s autonomy and the crackdown of Hongkong’s democracy, and support of the military coup in Myanmar.

The number of parliamentarians worldwide asking the International Olympic Committee to move the 2022 Olympic Game is increasing daily. We ask that you add your name to this list below by responding “Yes, I support moving the 2022 Olympic Games to a new venue”.  

Thank you for your consideration.

Sincerely,

KIẾN NGHỊ DI CHUYỂN THẾ VẬN HỘI 2022

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

Thưa quý vị:

Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đang kỷ niệm 100 năm thành lập, các màn trình diễn xuất sắc phi thường của Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh không chỉ tạo uy tín quốc tế mà còn làm hợp pháp hóa những gì trong nước họ. Trong khi các hành động tàn bạo ở Tân Cương vẫn chưa được biết một cách chi tiết và toàn vẹn,, điều rõ ràng là ĐCSTQ đang giam cầm hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và các thành viên của các nhóm thiểu số khác trong các trại giam giữ vô thời hạn, với lao động cưỡng bức, tra tấn, giết người, cưỡng bức phá thai, hãm hiếp, triệt sản và mổ cướp nội tạng.

Chúng tôi kêu gọi quý vị cứu xét sự khủng khiếp ở Tân Cương mà nhiều quốc gia trên thế giới đã coi là tội ác diệt chủng. Chúng tôi tin rằng việc nước quý vị tham gia Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh có thể bị hiểu lầm hoặc bị lợi dụng như sự tán thành cho sự cai trị độc đoán của ĐCSTQ và sự vi phạm dân quyền và nhân quyền một cách trắng trợn. Tất nhiên, điều này trái với nghĩa vụ của quốc gia của quý vị trong việc ngăn chặn và trừng phạt tội ác diệt chủng theo Điều I của Công ước Diệt chủng.

Bằng chứng về tội ác toàn cầu của ĐCSTQ cũng bao gồm thông tin sai lệch và lan truyền virus Vũ Hán, chiến dịch cưỡng bức mổ cướp nội tạng, xâm phạm Biển Hoa Đông và chiếm đóng trái phép Biển Đông, xây dựng một hệ thống đập khổng lồ trên sông Mekong để tước đoạt sinh kế của hàng chục triệu người ở hạ nguồn, kế hoạch Vành đai và Con đường dựa trên một nền kinh tế bẫy nợ để chiếm quyền kiểm soát đất đai và hạ tầng cơ sở, tiêu diệt tài nguyên thiên nhiên, sản xuất và truyền dẫn chất ma tuý nhân tạo gây chết người, trộm cắp tài sản trí tuệ, gián điệp kinh tế và tệ nạn buôn người. Cộng vào danh sách là việc ĐCSTQ bắt nạt Đài Loan dân chủ, sự đàn áp nhân quyền của người dân Trung Quốc,  vi phạm Tuyên bố chung Trung-Anh về quyền tự trị của Hồng Kông và sự đàn áp nền dân chủ của Hồng Kông, và việc ủng hộ cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện.

Số lượng đại biểu quốc hội trên toàn thế giới muốn di chuyển Thế Vận Hội 2022 ngày càng tăng dần. Chúng tôi thỉnh cầu quý vị cộng tên của quý vị vào danh sách dưới đây bằng cách hồi âm: “Vâng, tôi ủng hộ di chuyển Thế Vận Hội 2022.

Cám ơn quý vị đã cứu xét.

Trân trọng,

ZIAD ABOULTAIFMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SCOTT AITCHISONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DAN ALBASMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LEONA ALLESLEVMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DEAN ALLISONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
WILLIAM AMOSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GARY ANANDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CHARLIE ANGUSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MEL ARNOLDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JENICA ATWINMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TAYLOR BACHRACHMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
VANCE BADAWEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableLARRY BAGNELLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableNAVDEEP BAINSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
YVAN BAKERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TONY BALDINELLIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JOHN BARLOWMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MICHAEL BARRETTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
XAVIER BARSALOU-DUVALMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JAIME BATTISTEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARIO BEAULIEUMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TERRY BEECHMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RACHEL BENDAYANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BOB BENZENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableCANDICE BERGENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
STEPHANE BERGERONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LUC BERTHOLDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SYLVIE BERUBEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LYNE BESSETTEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JAMES BEZANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CHRIS BITTLEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DANIEL BLAIKIEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MAXIME BLANCHETTE-JONCASMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RACHEL BLANEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableSTEVEN BLANEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KELLY BLOCKMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KODY BLOISMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MICHEL BOUDRIASMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ALEXANDRE BOULERICEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RICHARD BRAGDONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JOHN BRASSARDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ALEXIS BRUNELLE-DUCEPPEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BLAINE CALKINSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RICHARD CANNINGSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
COLIN CARRIEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SEAN CASEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LOUISE CHABOTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARTIN CHAMPOUXMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LOUISE CHARBONNEAUMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KENNY CHIUMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableMICHAEL CHONGMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LAUREL COLLINSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MICHAEL COOPERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JAMES CUMMINGMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JULIE DABRUSINMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARC DALTONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PAM DAMOFFMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RAQUEL DANCHOMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SCOT DAVIDSONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CLAUDE DEBELLEFEUILLEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GERARD DELTELLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CHRIS DENTREMONTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CAROLINE DESBIENSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LUC DESILETSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SUKH DHALIWALMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KERRY DIOTTEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TODD DOHERTYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TERRY DOWDALLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
EARL DREESHENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TERRY DUGUIDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ERIC DUNCANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SCOTT DUVALLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JULIE DZEROWICZMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableWAYNE EASTERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
NEIL ELLISMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DAVE EPPMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
NATHANIEL ERSKINE-SMITHMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ROSEMARIE FALKMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TED FALKMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableED FASTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GREG FERGUSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ANDY FILLMOREMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableKERRY-LYNNE FINDLAYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableDIANE FINLEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PAT FINNIGANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DARREN FISHERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PETER FONSECAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RHEAL FORTINMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PETER FRAGISKATOSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SEAN FRASERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableHEDY FRYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CHERYL GALLANTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RANDALL GARRISONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARIE-HÉLÈNE GAUDREAUMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LEAH GAZANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BERNARD GENEREUXMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GARNETT GENUISMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARK GERRETSENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARILENE GILLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARILYN GLADUMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JOEL GODINMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JACQUES GOURDEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TRACY GRAYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MATTHEW GREENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JASRAJ SINGH HALLANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RACHAEL HARDERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KEN HARDIEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JACK HARRISMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RANDY HOBACKMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ANTHONY HOUSEFATHERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CAROL HUGHESMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARCI IENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
HELENA JACZEKMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TAMARA JANSENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MATT JENEROUXMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GORD JOHNSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MAJID JOWHARIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PETER JULIANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MIKE KELLOWAYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PAT KELLYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourablePETER KENTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
IQRA KHALIDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KAMAL KHERAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ROBERT KITCHENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TOM KMIECMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ANNIE KOUTRAKISMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MICHAEL KRAMMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DAMIEN KUREKMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
STEPHANIE KUSIEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
IREK KUSMIERCZYKMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JENNY KWANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableMIKE LAKEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARIE-FRANCE LALONDEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
EMMANUELLA LAMBROPOULOSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KEVIN LAMOUREUXMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ANDREANNE LAROUCHEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PATRICIA LATTANZIOMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PHILIP LAWRENCEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PAUL LEFEBVREMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RICHARD LEHOUXMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SEBASTIEN LEMIREMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CHRIS LEWISMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RON LIEPERTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JOEL LIGHTBOUNDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DANE LLOYDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BEN LOBBMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
WAYNE LONGMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TIM LOUISMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TOM LUKIWSKIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ALISTAIR MACGREGORMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DAVE MACKENZIEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
STEVEN MACKINNONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LARRY MAGUIREMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JAMES MALONEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PAUL MANLYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SIMON MARCILMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RICHARD MARTELMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BRIAN MASSEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LINDSAY MATHYSSENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ELIZABETH MAYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BRYAN MAYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DAN MAZIERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KELLY MCCAULEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PHIL MCCOLEMANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KEN MCDONALDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableDAVID MCGUINTYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableJOHN MCKAYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RON MCKINNONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GREG MCLEANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MICHAEL MCLEODMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CATHY MCLEODMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
HEATHER MCPHERSONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ERIC MELILLOMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KRISTINA MICHAUDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableROB MOOREMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARTY MORANTZMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ROB MORRISONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ROBERT MORRISSEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GLEN MOTZMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JOHN NATERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CHRISTINE NORMANDINMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JENNIFER OCONNELLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ROB OLIPHANTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableERIN OTOOLEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JEREMY PATZERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PIERRE PAUL-HUSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MONIQUE PAUZÉMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
YVES PERRONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableGINETTE PETITPAS TAYLORMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LOUIS PLAMONDONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourablePIERRE POILIEVREMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARCUS POWLOWSKIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MUMILAAQ QAQQAQMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
YASMIN RATANSIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ALAIN RAYESMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BRAD REDEKOPPMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableGEOFF REGANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SCOTT REIDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableMICHELLE REMPEL GARNERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BLAKE RICHARDSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
YVES ROBILLARDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SHERRY ROMANADOMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LIANNE ROODMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ALEX RUFFMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JAG SAHOTAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RUBY SAHOTAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RAJ SAINIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
YA’ARA SAKSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DARRELL SAMSONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RAMESH SANGHAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RANDEEP SARAIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SIMON-PIERRE SAVARD-TREMBLAYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableFRANCIS SCARPALEGGIAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ANDREW SCHEERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PETER SCHIEFKEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableJAMIE SCHMALEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KYLE SEEBACKMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARC SERRÉMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableJUDY SGROMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARTIN SHIELDSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
NELLY SHINMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DOUG SHIPLEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SONIA SIDHUMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MANINDER SIDHUMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARIO SIMARDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SCOTT SIMMSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JAGMEET SINGHMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DEREK SLOANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
FRANCESCO SORBARAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GERALD SOROKAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BRUCE STANTONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
WARREN STEINLEYMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GABRIEL STE-MARIEMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARK STRAHLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SHANNON STUBBSMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DAVID SWEETMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
MARWAN TABBARAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LUC THERIAULTMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ALAIN THERRIENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
COREY TOCHORMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The Right HonourableDENIS TRUDELMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RYAN TURNBULLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableTIM UPPALMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TONY VAN BYNENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ADAM VAN KOEVERDENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
TAKO VAN POPTAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableANITA VANDENBELDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ADAM VAUGHANMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KAREN VECCHIOMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
GARY VIDALMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ARNOLD VIERSENMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
JULIE VIGNOLAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
ARIF VIRANIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BRAD VISMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
CATHAY WAGANTALLMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KEVIN WAUGHMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
LEN WEBBERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
PATRICK WEILERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableJOHN WILLIAMSONMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableJODY WILSON-RAYBOULDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
The HonourableALICE WONGMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
KATE YOUNGMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
DAVID YURDIGAMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SALMA ZAHIDMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
BOB ZIMMERMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
SAMEER ZUBERIMember of ParliamentHouse of CommonsCanada
RepresentativeGUY RESCHENTHALERMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeJOHN KATKOMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeBRIAN BABINMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeNANCY MACEMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeJOHN RUTHERFORDMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeMARIA ELVIRA SALAZARMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeW. GREGORY STEUBEMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeCHRIS STEWARTMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeMARIO DIAZ-BALARTMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeDANIEL WEBSTERMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeCARLOS A. GIMENEZMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeGUS M. BILIRAKISMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeC. SCOTT FRANKLINMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeDAN NEWHOUSEMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeMIKE GALLAGHERMember of CongressHouse of RepresentativesUS
RepresentativeRONNY JACKSONMember of CongressHouse of RepresentativesUS
SenatorMICHAEL WALTZMember of CongressSenateUS
SenatorRICK SCOTTMember of CongressSenateUS
SenatorMIKE BRAUNMember of CongressSenateUS
SenatorMARCO RUBIOMember of CongressSenateUS
SenatorTODD YOUNGMember of CongressSenateUS
SenatorTOM COTTONMember of CongressSenateUS
SenatorJAMES M. INHOFEMember of CongressSenateUS
SenatorMARSHA BLACKBURNMember of CongressSenateUS
SenatorROGER W. MARSHALLMember of CongressSenateUS
ANNA FOTYGAMember of European ParliamentEuropean ParliamentPoland
ASSITA KANKOMember of European ParliamentEuropean ParliamentBelgium
ALVIINA ALAMETSAMember of European ParliamentEuropean ParliamentFinland
MIRIAM LEXXMANMember of European ParliamentEuropean ParliamentSlovakia
ENGIN EROGLUMember of European ParliamentEuropean ParliamentGermany
MARKÉTA GREGOROVÁMember of European ParliamentEuropean ParliamentCzech Republic
RAPHAËL GLUCKSMANNMember of European ParliamentEuropean ParliamentFrance

Comments are closed.