Tổng kết thiệt hại ước tính của Nga trong ngày thứ 104 của cuộc chiến xâm lược


Spread the love

~ 31360 +110: NHÂN LỰC~ 1000 TÙ BINH

212 +1: PHI CƠ

177 +1: MÁY BAY TRỰC THĂNG

1390 +4: XE TĂNG

3416 +16: XE CHIẾN ĐẤU BỌC THÉP

694 +4: PHÁO BINH

96: HỆ THỐNG PHÒNG KHÔNG

207: BỆ PHÓNG TÊN LỬA HÀNG LOẠT

2405 +10: THIẾT BỊ XE VÀ BỒN CHỞ DẦU

13: TÀU VÀ THUYỀN

553 +2: MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CHIẾN THUẬT

Theo Ukrainska Pravda.

Ngoài ra có 12 tướng và rất nhiều đại tá tử thương tại Ukraine.


Tags: , , ,

Comments are closed.