Tóm lược tin tức 10/12/20: Bs Võ Đình Hữu (HĐLK QNHNVN)


Bấm để nghe tin tức tổng hợp do Bs Võ Đình Hữu trình bày.

BS Võ Đình Hữu: Trưởng Ban Điều Hành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam – Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Banh Hoa Kỳ.

Comments are closed.