Video cuộc hội thảo lên án tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại của ĐCS Trung Quốc


Xin kính gửi để tri tường video của cuộc hội thảo vừa qua, lên án tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại của ĐCSTQ.

Xin giúp chuyển đi rộng rãi để đồng bào chúng ta và thế giới thấu hiểu tội ác và tội danh của bè lũ tội phạm này.

Phần 1: https://youtu.be/E6ny0oPQWQA

Phần 2: https://youtu.be/9jQRkApg7Ls

Trân trọng,

Ban Điều Hành Vận Động Kết Án ĐCSTQ

Tags: , , ,

Comments are closed.