1602 sĩ quan Nga bị tử trận tính đến ngày 29/12/2022


Image

Tính đến ngày 29 tháng 12, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt được ít nhất 1.602 sĩ quan cao cấp và cấp dưới của Nga. Tổn thất tối thiểu được xác nhận. Xác nhận được thực hiện thông qua dữ liệu có sẵn công khai từ Nga, chẳng hạn như thông báo tang lễ, cáo phó hoặc trang web tin tức.

CẤP TƯỚNG

  • 2 Thiếu tướng (2 sao)
  • 8 Chuẩn tướng (1 sao)

CẤP TÁ

  • 49 đại tá (Colonel)
  • 111 trung tá (Lieutenant Colonel)
  • 218 thiếu tá (Major)
  • 105 các cấp khác

CẤP ÚY

  • 314 Đại úy
  • 526 Trung úy
  • 269 Thiếu úy

Tổng cộng: 1602 sĩ quan tử trận

Tags: , ,

Comments are closed.