1629 Sĩ Quan Nga tử thương tại Ukraine tính đến ngày 5/1/2023


Tính đến ngày 5 tháng 1, 2023, Ukraine đã tiêu diệt được ít nhất 1.629 sĩ quan cấp cao và cấp dưới của Nga. Tổn thất tối thiểu đã được xác nhận. Xác nhận được thực hiện thông qua dữ liệu có sẵn công khai từ Nga, như thông báo tang lễ, cáo phó hoặc trên các trang web tin tức. @KilledInUkraine

Image
  • 2 Tướng 2 sao (Lieutenant General)
  • 8 tướng 1 sao (Major General)
  • 50 đại tá (Colonel)
  • 115 trung tá( Lieutenant Colonel)
  • 227 thiếu tá (Major)
  • 315 đai úy (Captain)
  • 530 thượng úy (Senior Lieutenant)
  • 271 trung úy (Lieutenant)
  • 111 các cấp khác

SĨ QUAN NGA CHẾT Cập nhật mới từ @KilledInUkraine

By 5 January, Ukrainian forces had eliminated at least 1 629 Russian junior and senior officers. Minimum confirmed losses. Confirmations are made via publicly available data from Russia, such as funeral notices, obituaries or news sites.

@KilledInUkraine

Đến ngày 5 tháng 1, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt được ít nhất 1.629 sĩ quan cấp cao và cấp dưới của Nga. Tổn thất tối thiểu được xác nhận. Xác nhận được thực hiện thông qua dữ liệu có sẵn công khai từ Nga, chẳng hạn như thông báo tang lễ, cáo phó hoặc trang web tin tức.

@KilledInUkraine

1.629 sĩ quan Nga xác nhận đã bị giết, trung bình 5,2 mỗi ngày (giảm 0,03 giữa các lần cập nhật)


@TMV tổng hợp

Comments are closed.