Cập nhật mới nhất của Tình báo Quốc phòng Anh về tình hình ở Ukraine – ngày 26 tháng 12 năm 2022


Hình ảnh

(1/2) Các lực lượng Nga chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các vị trí phòng thủ dọc theo nhiều khu vực của chiến tuyến ở Ukraine kể từ tháng Mười. Điều này bao gồm việc đặt thêm các bãi mìn chống tăng và sát thương, gần như vượt ra ngoài các nguyên tắc học thuyết của Nga.

(2/2) Các bãi mìn chỉ có hiệu quả chướng ngại vật đối với quân đội được huấn luyện và có tầm quan sát và hỏa lực bao phủ. Một thách thức lớn đối với các lực lượng Nga có thể sẽ là thiếu thiết bị giám sát và nhân sự được đào tạo để giám sát các khu vực rộng lớn của các bãi mìn mới.

Comments are closed.