Cập nhật Tình báo Quốc phòng của Anh Quốc về tình hình ở Ukraine – ngày 19 tháng 12 năm 2022


Image

(1/5) Quân ủy nhiệm Nga Wagner tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tiêu hao xung quanh thị trấn Bakhmut của tỉnh Donetsk. Trong những tháng gần đây, tổ chức này đã phát triển các chiến thuật tấn công để lợi dụng số lượng lớn tù nhân được đào tạo kém được tổ chức này tuyển dụng.

(2/5) Các chiến binh có khả năng được cấp một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hiển thị trục tiến công và mục tiêu tấn công được chỉ định của cá nhân được đặt chồng lên trên hình ảnh vệ tinh thương mại.

(3/5) Ở cấp trung đội trở lên, các chỉ huy có khả năng ở trong sự bao che và ra lệnh qua radio, được thông báo bằng nguồn cấp dữ liệu video từ các phương tiện bay không người lái (UAV) nhỏ.

(4/5) Các cá nhân và bộ phận được lệnh tiến hành theo lộ trình đã vạch sẵn, thường có hỏa lực hỗ trợ, nvà ít thường xuyên với xe bọc thép. Các đặc vụ của Wagner nếu đi chệch khỏi lộ trình tấn công mà không được phép có khả năng bị đe dọa hành quyết ngay lập tức.

(5/5) Những chiến thuật tàn bạo này nhằm mục đích bảo tồn những tài sản quý hiếm của Wagner gồm các chỉ huy giàu kinh nghiệm và phương tiện bọc thép, với cái giá phải trả là những tân binh sẵn sàng có thể dùng được.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 December 2022


(1/5) Russian military proxy group Wagner continues to take a major role in attritional combat around the Donetsk Oblast town of Bakhmut. In recent months, it has developed offensive tactics to make use of the large number of poorly trained convicts it has recruited.

(2/5) Individual fighters are likely issued a smart phone or tablet which shows the individual’s designated axis of advance and assault objective superimposed on commercial satellite imagery.

(3/5) At platoon level and above, commanders likely remain in cover and give orders over radios, informed by video feeds from small uncrewed aerial vehicles (UAVs).

(4/5) Individuals and sections are ordered to proceed on the preplanned route, often with fire-support, but less often alongside armoured vehicles. Wagner operatives who deviate from their assault routes without authorisation are likely being threatened with summary execution.

(5/5) These brutal tactics aim to conserve Wagner’s rare assets of experienced commanders and armoured vehicles, at the expense of the more readily available convict-recruits, which the organisation assesses as expendable.1370351

Tags: , ,

Comments are closed.