Diễn đàn “Chống Bành Trướng” (Stop Expansionism) đã có 205.000 độc giả và khoảng 1 triệu 500.000 lần xem…


Diễn đàn “Chống Bành Trướng” (Stop Expansionism) lập ra nhằm đưa những tin tức của bọn bành trướng độc tài Bắc Kinh, nay lại đến bành trướng Putin từ Moskva, được nhiều người vào xem.

Chủ trương của diễn đàn là:

  • Chống bành trướng bất hợp pháp tại Biển Đông
  • Chống mọi sự xâm lấn phi pháp khác trên thế giới
  • Tìm kiếm sự bảo vệ của quốc tế

Sơ lược mục đích:

Nếu quý vị và các bạn đang tìm hiểu về chủ nghĩa bành trướng trên thế giới hiện nay, thì quý vị và các bạn đã đến đúng nơi! Chúng tôi mong muốn được thân thiện và gần gũi với quý vị.

Chúng tôi qua trang mạng này sẽ giúp quý vị và các bạn thấy được những hành động bành trướng trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á, Đông Á, và Biển Đông do những hành động của nhà nước Trung Quốc đỏ. Ngoài ra chúng tôi cũng cần thêm những thông tin hiện tại về đề tài này, xin vui lòng cho chúng tôi biết, chúng tôi rất cảm kích.

Cảm ơn quý vị và các bạn

Dear All,

If you are looking for the expansionism in the world now, you have come to the right place! We aim to be friendly and approachable.

We are here to show you the actions of expansion in the world, especially in Southeast Asia, East Asia, South China Sea performed by Red China. Also we need more current activities about this matter, please advise us, we appreciate.

Thanks

Cho đến ngày hôm nay 7 tháng 10, 2022, đã có trên 205.000 độc giả vào xem, gần 1 triệu 500 ngàn lượt vào xem.

Chúng tôi thật thật cám ơn tất cả quý độc giả xa gần, trong và ngoài nước cũng như trên thế giới. Mọi sự góp ý kiến chúng tôi rất hoan nghinh.

Trân trọng

TM Ban Chủ Trương

Hoàng Độ

Email:

chongbanhtruong2020@gmail.com

Comments are closed.