Posts Tagged ‘thù địch’


Tam giác thù địch: Hoa Kỳ- Trung Cộng – Nga (Đại-Dương)

Monday, July 5th, 2021
Nghe âm thanh do Đỗ Hiếu đọc

                                                              Đại-Dương

Sau Đệ nhị Thế chiến 1945, trên Địa Cầu đã hình thành “Tam giác Thù địch” Mỹ-Nga-Trung ảnh hưởng trực tiếp và quyết định tới cuộc sống nhân loại.

(more…)