Posts Tagged ‘vũ khí sinh học’


Trung Cộng muốn tạo vũ khí sinh học mới nhắm vào chủng tộc

Friday, July 23rd, 2021
ĐCS Trung Quốc đang muốn tạo ra vũ khí sinh học mới nhắm vào chủng tộc

Vài ngày trước, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng đã kêu gọi thế giới buộc chính quyền Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh, và chỉ ra rằng ĐCSTQ sẽ không chỉ tạo ra một loại virus. (Epoch Times tổng hợp)

(more…)

Vũ khí sinh học có thể là một phương tiện để quét sạch Hoa Kỳ. – Chi Haotian (Trì Hạo Điền)

Monday, June 7th, 2021

Trúc Đông Quân phiên dịch và giới thiệu

06/6/2021

Trì Hạo Ðiền, Bộ trưởng Quốc phòng và Phó chủ tịch Ủy ban Quân Ủy Trung Ương. Ta không thể phối kiểm cách độc lập xem ai thiệt sự là tác giả của bài diễn văn này. Bài này đáng để đọc vì người ta tin rằng nó trình bày chiến lược của đảng Cộng sản Tàu trong việc phát triển nước Tàu.

(more…)