Posts Tagged ‘Xuyên tạc’


Trung Cộng bịa tin Thủ tướng Ý thừa nhận dịch bệnh phát xuất từ Ý, Ý phản bác…

Thursday, June 10th, 2021
Một công an đứng bên ngoài Chợ Hải sản Nam, khởi nguồn của dịch viêm phổi Vũ Hán vào ngày 25/1/2020. (Hình ảnh: Hector Retamal/AFP)
  • Thứ năm, 10/06/202

Nước Ý được coi là “đồng minh” của Trung Cộng ở Châu Âu. Nhưng ngày 7/6, các website Trung Cộng loan tin tức về nguồn gốc Covid như sau:

(more…)