Thông Cáo báo chí: mời tham dự hội thảo về việc Trung Cộng cưỡng đoạt nội tạng


Xem PDF và tải xuống:

https://stopexpansionism.org/wp-content/uploads/2020/05/TCBC-Hoi-Thao-DCSTQ-Cuong-Bach-Noi-Tang.pdf

Comments are closed.