Thư mời tham dự Hội Thảo “Trung Cộng Cưỡng Chiếm Nội Tạng”


https://stopexpansionism.org/wp-content/uploads/2020/05/Hoi-thao-DCSTQ-Cuong-Chiem-Noi-Tang.pdf

Xin bấm đường dẫn ở trên để xem thư mời.

Bấm đường dẫn dưới đây để ghi danh tham dự

https://attendee.gotowebinar.com/register/7310088076264056077

Comments are closed.