Ukraine: Quân xâm lược sẽ bị tấn công bằng hệ thống mới Burevii đơn giản


THỨ BẢY, NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2022, 14:476877610

VALENTYNA ROMANENKO – THỨ 7, ngày 15 tháng 10 năm 2022, 14:47

Các đơn vị hỏa tiễn pháo binh Ukraine tiếp tục tấn công quân chiếm đóng bằng hệ thống rocket phóng hàng loạt 220 mm Burevii (Storm) của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine trình diễn hệ thống đang hoạt động, theo nguồn của Cơ quan truyền thông chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine Armiia Inform

Thông tin chi tiết: Quân đội Ukraine tuyên bố rằng các hệ thống thông tin và điều khiển hỏa lực kỹ thuật số hiện đại đã cắt giảm đáng kể thời gian giữa việc xác định vị trí và khai hỏa. Burevii cũng bảo vệ quân đội Ukraine bằng khí tài của mình.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMinistryofDefence.UA%2Fvideos%2F3125025044381392%2F&show_text=false&width=560&t=0

Trích dẫn: “Nhờ hệ thống hỏa tiễn này, chúng tôi có thể di chuyển theo hướng chính mà không cần rời khỏi phương tiện, điều mà trước đây không thể làm được. Chúng tôi không cần đài phát tuyến để truyền dữ liệu và trao đổi lệnh. Chúng tôi không cần rời khỏi xe, lấy ra một la bàn, sử dụng nó để điều hành vì tất cả những thứ này có thể được thực hiện trong một cabin xe”

Comments are closed.