Video LM Nguyễn Hữu Lễ: 80 năm cuộc đời, 52 năm linh mục, cựu tù nhân chính trị, đòi trả lại tên Sài gòn, sự thật về Hồ Chí Minh…


Spread the love

Bấm vào đường dẫn để xem video:

https://youtu.be/W0WhxV1qiw0

Tags: , , ,

Comments are closed.