Khủng hoảng năng lượng manh nha khắp toàn cầu – tiền trong túi của chúng ta bốc hơi từng ngày

Monday, October 4th, 2021
Khủng hoảng năng lượng manh nha khắp toàn cầu - kẻ mất người được và tiền trong túi của chúng ta bốc hơi từng ngày

Tiền trong túi của tất cả chúng ta đang bốc hơi hàng ngày vì khủng hoảng năng lượng cận kề và lạm phát đã hiện hữu mạnh mẽ. (Ảnh: NTDVN tổng hợp)

(more…)