Posts Tagged ‘Bỉ’


Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, Người từng đến Crimea năm 2021, đã viết một lá thư cho đồng nghiệp Ukraine

Thursday, July 28th, 2022
Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib (hình minh họa)

THỨ NĂM, NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2022

(more…)