Posts Tagged ‘dân chủ’


Cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông vẫn chưa kết thúc

Wednesday, June 30th, 2021

Phụng Minh | DKN

Người biểu tình Hồng Kông cùng thông điệp “quang phục Hồng Kông, cách mạng thời đại” (ảnh: Youtube/BBC News 中文).

Trong 23 năm đầu tiên sau khi Anh trao lại Hồng Kông cho Trung Quốc, cư dân của lãnh thổ này vẫn tự do bày tỏ quan điểm của họ về việc bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc và nhiều hơn nữa.

(more…)