Posts Tagged ‘hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương’


Tiến trình mở rộng CPTPP: Sau Vương quốc Anh sẽ là ai?

Thursday, June 10th, 2021

Nguồn: Deborah Elms, “The CPTPP expands”, Asian Trade Center, 03/06/2021.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, CPTPP) đã chính thức chấp nhận việc Vương quốc Anh khởi động tiến trình gia nhập hiệp định.

(more…)