Posts Tagged ‘Himars’


Trái với tuyên bố của Nga: Ukraine vẫn chưa hề mất một HIMARS nào, vị chỉ huy miền Nam Ukraine cho biết

Tuesday, August 2nd, 2022

Thứ Ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022

Lực lượng Ukraine đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp và kỹ năng của họ khi làm việc với vũ khí phương Tây
Lực lượng Ukraine đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp và kỹ năng của họ khi làm việc với vũ khí phương Tây
(more…)