Posts Tagged ‘liên Hiệp Quốc’


Tuyên Bố Chung nhân kỷ niệm ngày công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 74

Thursday, December 8th, 2022

By thoisu 02 , December 8, 2022 0 Comments

(more…)

Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu lịch sử lên án Nga xâm lược Ukraine: 141 thuận, 5 chống, 35 trắng

Wednesday, March 2nd, 2022

Bởi Humeyra Pamukvà Jonathan Landay

A general view shows the results of the voting during the 11th emergency special session of the 193-member U.N. General Assembly on Russia’s invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in Manhattan, New York City, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Carlo Allegri
(more…)