Posts Tagged ‘mất tinh thần’


Binh lính của Nga mệt mỏi phàn nàn về điều kiện kém cỏi ở miền đông Ukraine

Wednesday, June 8th, 2022

Việc khai triển quân đội và thiếu đào tạo, hỗ trợ, thiếu thực phẩm và thiết bị ảnh hưởng đến tinh thần khi chiến tranh kéo dài

Quân đội thân Nga kiểm tra một bệ phóng chống tăng thuộc lực lượng Ukraine bên ngoài Svitlodarsk ở vùng Donetsk vào tháng trước
Quân đội thân Nga kiểm tra một bệ phóng chống tăng thuộc lực lượng Ukraine bên ngoài Svitlodarsk ở vùng Donetsk vào tháng trước. Ảnh: Alexander Ermochenko / Reuters
(more…)