Posts Tagged ‘me kong’


Báo động – Thảm sát sông Mekong: Trung Cộng phá hủy con sông quan trọng nhất Đông Nam Á

Saturday, December 18th, 2021
Thảm sát sông Mekong: Trung Quốc phá hủy con sông quan trọng nhất Đông Nam Á

Sông Mekong chảy qua làng Ban Namprai, tỉnh Nong Khai, Thái Lan, ngày 8 /10/2019. (Ảnh: Panu Wongcha-um / File Photo / Reuters)

(more…)