Posts Tagged ‘Mỹ-Trung’


Bình luận: Hoa Kỳ và Trung Cộng trong bối cảnh đen trắng và trắng đen (Đại Dương)

Saturday, June 12th, 2021
Nghe âm thanh do Đỗ Hiếu đọc

                                                              Đại-Dương

Dư luận thế giới đang lo lắng trước nguy cơ Thế chiến Thứ ba hoặc Cuộc Chiến tranh Lạnh II nên thường xuyên xuất hiện những bài viết ủng hộ hoặc chống đối các biện pháp mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang và sẽ thực hiện. Cuối cùng ai sẽ chiến thắng?

(more…)