Posts Tagged ‘NASA’


Giám đốc NASA cáo buộc Trung Quốc có kế hoạch độc chiếm Mặt Trăng

Thursday, July 7th, 2022

Quản trị viên Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) Bill Nelson làm chứng tại Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện về yêu cầu ngân sách cho năm tài chính 2022 của NASA tại Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Dirksen ở Hoa Thịnh Đốn hôm 15/06/2021. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)MỸ – TRUNG

(more…)