Posts Tagged ‘Ông Trump đã điểm trúng huyệt của ĐCSTQ’


Hoa Kiều: Ông Trump đã điểm trúng huyệt của ĐCSTQ

Sunday, November 1st, 2020

Vũ Dương | DKN 7 giờ

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (ảnh: Shutterstock).

(more…)